Positieve Gezondheid België

De transitie van de eerstelijnsgezondheidszorg is volop aan de gang, met de creatie van eerstelijnszones, naar doelgerichte zorg.

Er is behoefte aan een paradigmashift waar de focus ipv ziekte- en probleemgerichte zorg wordt verlegd naar persoons- en gezondheidsgericht. Het vertrekpunt is de persoon zelf, wat is voor iemand belangrijk, wat doet er écht toe in het leven. Het gaat om een positieve benadering van gezondheid, aansluitend bij wat van waarde is voor een persoon, wat er wel kan en hoe we mensen kunnen versterken om te gaan met de uitdagingen en mogelijkheden richting een betekenisvol leven. Positieve Gezondheid is een visie, dat zowel op individueel niveau in 1-op-1 gesprekken, als op collectief niveau in buurten en wijken een taal en een tool biedt aan de mensen voor deze paradigmashift.

Positive Health - Logo's

In Nederland is hier de afgelopen jaren al veel ervaring mee opgedaan zowel in de praktijk, als in beleid, onderwijs en onderzoek. In België zijn de early adaptors al jaren actief en is er behoefte aan bredere implementatie en inbedding van deze werkwijze in de dagelijkse praktijk.

Het netwerk Positieve Gezondheid België is gestart om deze beweging te versnellen. Er zijn steeds meer mensen in België getraind met Positieve Gezondheid. Wil je in contact komen met wie er in jouw buurt / regio actief is, laat het ons weten, en we kunnen mensen met elkaar verbinden, en het netwerk laten groeien.

Positieve Gezondheid België wil een netwerk creëren van professionals, organisaties, welzijnswerkers, beleidsmakers, gemeenten en ziekenfondsen, met een brede kijk op gezondheid. Om mensen te helpen zich verbonden te voelen met het leven en de maatschappij. Ook steeds meer artsen en andere zorgprofessionals en maatschappelijk werkers zijn getraind door gecertificeerde Positive Health trainers van Positive Health international.

De activiteiten rond 'Zorgzame buurten' groeien, en het veerkrachtige gemeenschappen project waar Zorgzaam Wilsele, met Geert Pint, Praktijk Valaar, met Peter Leysen, Katrien Bombeke en collega's en Praktijk Arzo samenwerken aan een handleiding met de geleerde lessen van Positieve Gezondheid implementatie.

Zie ook de visie van Praktijk Valaar in deze video.

Positieve Gezondheid België werd in 2018 gelanceerd tijdens het Christelijke Mutualiteit (CM) symposium 'Samen voor Positieve Gezondheid'. Voor België is het concept vooral gestart vanuit de behoefte aan gezondheidsbevordering bij het Belgische ziekenfonds. Sinds 2022 is een actief netwerk van Belgische early adaptors gestart en aangesloten bij het project Veerkrachtige gemeenschappen met Positieve Gezondheid.

PHI BELGIUM TOUR

Bekijk ook de video van een groep Belgische early adaptors die op inspiratietour gingen naar 3 best practices in Nederland, en geïnspireerd raakten om de beweging van Positieve Gezondheid verder te brengen in België. Een actieve rol in deze beweging komt ook van het Doctors4Doctors netwerk, waar Raymond Vandebeek een belangrijke rol heeft. Hij begrijpt ten volle de nood aan humanisering van de gezondheidszorg en de essentie van Positieve Gezondheid die bijdraagt tot empowerment van mensen naar meer veerkracht en doel in het leven.

Er zijn verschillende versies van het spinnenweb ontwikkeld om Positieve Gezondheid toe te passen. De versie voor volwassenen is in verschillende talen te downloaden, zodat mensen het spinnenweb zelf kunnen invullen.

Onze internationale programma's vinden hun basis in het oorspronkelijke trainingsformat dat is ontwikkeld door Machteld Huber en waar we vandaag de dag nog steeds mee werken. Machteld ontwikkelde dit programma in nauwe samenwerking met gecertificeerde Positive Health trainers.

De kern van dit programma is leren door te doen. We gebruiken krachtige methoden en creëren ruimte voor reflectie op je handelen. In dit programma ga je in de eerste sessie vanaf het allereerste begin aan de slag met het Positieve Gezondheid concept.

Er is niet één blauwdruk voor het werken met Positieve Gezondheid. Het gaat om een andere manier van denken, een andere manier van het gesprek voeren en je cliënten of patiënten ondersteunen. Je ontwikkelt deze vaardigheden aan de hand van praktijkvoorbeelden uit je eigen professionele omgeving. De trainingsmodules bestaan uit een slimme mix van theorie en praktijk, van zelfreflectie en intervisie.

PHI training 800 x 800

Onze trainingsprogramma's zijn geaccrediteerd voor verschillende beroepsgroepen via international Continous Professional Development (CPD). Wil je alvast laagdrempelig in eigen tijd meer over de essentie van PG leren en ervaren, start dan met de e-leraning module 1 (2 CPD accreditatie punten). Ben je van plan regelmatig het andere gesprek te gaan voeren, dan adviseren we module 2: Een uitgebreidere interactieve leerzame en vooral leuke vorming, de "Kracht van Positieve Gezondheid" (10 studie uren, inclusief de e-learning en 3 bijeenkomsten is geaccrediteerd voor 10 CPD punten).

Module 1

Essentie van
Positieve Gezondheid

Module 2

Kracht van
Positieve Gezondheid

Module 3

Implementatie van Positieve Gezondheid

Module 4

Lokaal Trainers programma

LAATSTE NIEUWS UIT BELGIË

WhatsApp Image 2024-07-12 at 13.17.58

Resilient communities met Positieve Gezondheid in 3 pilootpraktijken

PHOTO-2024-07-04-10-15-20

Doorstart van Leuvense Zorgzame Buurten

PHI training 800 x 800

Nieuw trainingsaanbod najaar 2024

WhatsApp Image 2024-04-18 at 02.02.32

Looking back on our elderly study tour to Japan

PHI wallonie 800 x 800

Positieve Gezondheid in Wallonië

PHI impulseo 800 x 800

Meer Vlaamse Impulseo-tegemoetkoming voor huisartsen door opleidingen te volgen

Neem contact op via

Projectleider Positieve Gezondheid Vlaanderen

Christine Vandeur

+32.477.201674

Belgium@positivehealth-international.com

Positive Health - Logo's