VIVEL start met trainingen doelgerichte zorg in Vlaanderen

Goed nieuws! VIVEL kondigde recent aan doelgerichte zorg in 2024 verder uit te rollen in Vlaanderen. Doelgerichte zorg is immers allesbehalve een trend; het is een cruciale evolutie in de zorg. De redenen zijn duidelijk: doelgerichte zorg verbetert de kwaliteit van zorg, verhoogt de efficiëntie, vergroot de tevredenheid van personen en bevordert persoonsgerichte behandeling.  Doelgerichte zorg is dus allesbehalve een luxe, maar een essentiële evolutie die de gezondheidszorg en welzijn ten goede zal veranderen en de persoon en diens omgeving centraal stelt.

Positieve Health International is trots mee deel te mogen uitmaken van deze ambitie om te bouwen aan geïntegreerde zorg door het stimuleren en faciliteren van duurzame, sector-overschrijdende samenwerking in de eerste lijn, waarbij eerstelijnsactoren met de persoon en diens omgeving optimaal samenwerken.

Concreet worden vandaag de nodige stappen gezet om 30 trainingen Doelgerichte Zorg te kunnen aanbieden vanaf april 2024. De modaliteiten, zoals inschrijvingen, kostprijs en profielen van deelnemers worden momenteel nog verder uitgewerkt.

Nu al benieuwd hoe je binnen je organisatie doelgerichte zorg kan implementeren? Wens je de basisopleiding al te bekijken? Surf dan naar www.vivel.be/doelgerichtezorg

phi vivel