Doorstart van Leuvense Zorgzame Buurten

Geert Pint deelt met enthousiasme de doorstart van de Leuvense zorgzame buurten en de integratie van Positieve Gezondheid als collectieve benadering. Tijdens een recente bijeenkomst “Positieve Gezondheid als middel tot de implementatie van doelgerichte zorg in 2 Leuvense buurten”, werd de volgende stap gezet. Na de initiële focus op het creëren van zorgzame buurten en de betrokkenheid van huisartsen, springen nu ook welzijnswerkers en thuisverpleegkundigen mee op de kar. Dit is een cruciale en belangrijke ontwikkeling, en het bleek meteen dat de principes van Positieve Gezondheid ook bij hen goed aansluiten.

Geert Pint vond het hoopgevend om te zien hoe deze verbindende taal en tool van Positieve Gezondheid niet moeilijk te begrijpen is en effectief werkt voor verschillende zorgverleners. Na het eerste moment van kennismaking was het duidelijk dat deze benadering waardevol is in de bredere context.

In het ruimer verhaal van Wilsele Dorp, waar zes jaar geleden de eerste stappen werden gezet, is de betrokkenheid van de hele buurt versterkt. De impact van Covid-19 gaf eerst vertraging en daarna juist weer aanleiding tot een versnelling, het is fijn om te zien dat het enthousiasme blijft. Na de zomer is er een plan opgesteld om 65-plussers uit te nodigen voor gesprekken, een initiatief dat verdere verbinding en ondersteuning in de gemeenschap zal bevorderen.

In de Leuvense zorgzame buurten zien we dat Positieve Gezondheid een middel is tot gezamenlijke inspanningen en nieuwe benaderingen, die de gemeenschap kunnen versterken en verbinden.

PHOTO-2024-07-04-10-15-20